Fiscale attesten 2024 steun Bumba

Met de vrijwilligersploeg van ‘Een hart voor Bumba vzw’ hebben we de jongste jaren al mooie projecten kunnen realiseren voor het ziekenhuis en de scholen in Bumba. Om het levenswerk van pater Carlos Rommel in stand te houden blijft natuurlijk ook geld nodig. Daarom durven we opnieuw bij jullie allemaal aankloppen.

Om voor jullie milde steun ook een fiscale return te kunnen voorzien, werd binnen de Koning Boudewijnstichting in de lente van 2020 een nieuw fonds opgericht. Dit ‘Fonds Vrienden van Een hart voor Bumba’ heeft als doel de projecten van de vzw te ondersteunen. Het ‘Fonds Vrienden van Een hart voor Bumba’ wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). 

Stort op de KBS-rekening

Help ons helpen en stort op de rekening van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel:

BE10 0000 0000 0404,

met de gestructureerde mededeling “020/0360/00001”.

 

Giften kunnen ook aan de Stichting overgemaakt of overgeschreven worden op deze rekening via onderstaande link:

Stort op de Bumba-rekening van de Koning Boudewijnstichting

Wat we de voorbije jaren zo allemaal concreet aanvingen met jullie donaties 2020-2022?

Met de giften van het coronajaar 2020 kochten we een hemato-analysetoestel aan voor het ziekenhuis in Bumba. En met de donaties van 2021 konden we heel wat arme patiënten aan een operatie of een behandeling helpen door hun facturen te betalen.

In 2022 hadden we voldoende fondsen voor een zuurstofconcentrator en een aspirator en konden we ook nog facturen voor hulpbehoevende patiënten financieren.

Op ons aankooplijstje voor 2023 staat een onontbeerlijk RX-toestel, zeker een noodzakelijk apparaat in een ziekenhuis.

Ook in het komende jaar blijft alle steun natuurlijk welkom, want het werk gaat verder…

2019 : fiscale attesten bij steun voor zonnepanelen Bumba

Hoe we van de oprichting van ‘Een hart voor Bumba vzw’ (in december 2016) in enkele jaren tijd tot duurzame energie met zonnepanelen en een KBS-projectrekening met fiscale attesten (lente 2019) kwamen? 

Het project ‘Zonnepanelen voor Bumba’ in 3 stappen: dromen, durven, doen. 

  1. Dromen en voorstellen. Ingenieur Johan Berghman, effectief lid van de vzw en specialist zonnepanelen in tropische gebieden, vertrok in 2017 naar het project in de Noord-Congolese stad Bumba voor een uitgebreide studie ter plaatse. Wat was er nodig ? Hoe overschakelen naar duurzame energie? Alles werd netjes met offertes in België uitgewerkt en er werd een meerjarenplan opgesteld. Met de bedoeling om voorzichtig en stapsgewijs te werk te gaan. Plots, begin 2018, werd alles echter donker in Bumba en Pater Carlos Rommel, stichter van het ziekenhuis en de onderwijssite in Bumba, mailde ons zijn catastrofe: de stroomgenerator was onherstelbaar stil gevallen.
  2. Durven. De tijd van ‘durven’ was aangebroken voor de Raad van Bestuur en de leden van de vzw. De offertes werden nu ‘bestellingen’. Het transport naar Bumba mocht niet wachten. Maar vooral ook: hoe het energieproject financieren? Pater Carlos Rommel stelde aan de bestuurders van ‘Een hart voor Bumba vzw’ een persoonlijke renteloze projectprefinanciering voor. De Raad van Bestuur besloot dat de vzw EHvB zich sterk zou maken voor de terugbetaling van de zonnepanelen voor ziekenhuis en onderwijs en hun vervoer naar Bumba over een ‘sine die’ periode. 
  3. Doen. Ingenieur Johan Berghman mocht - met enige vertraging door de verkiezingsperikelen en het gevaar voor ebola in Congo - asap vertrekken voor het plaatsen van de zonnepanelen (verslag elders op deze website). Hij werd opgevolgd door ingenieur Paul Pieters, effectief lid van de vzw, en zijn vrouw Marieke Speybrouck. 

Fundraising voor het energieproject in twee fasen        

  1. Voor 2018 ‘Zonnepanelen ziekenhuis in Bumba & vervoer’. Dankzij jullie milde giften en de opbrengst van de eerste benefietavond in het Balenmagazijn te Gent (17 november 2018) kon ‘Een hart voor Bumba vzw’ de prefinanciering van dit deel volledig terugbetalen in december 2018 (zonnepanelen 15.805 €, transport 3.655,90 €). 
  2. Voor 2019 – 2020 ‘Zonnepanelen & onderwijs in Bumba’ besloot de Raad van Bestuur van de vzw voor het eerst een KBS-projectrekening (aankoop en plaatsen van zonnepanelen voor het College Notre Dame de Bumba) aan te vragen (eind januari 2019), zodat de schenkers van giften van 40 € of meer voor het project ‘Zonnepanelen & Onderwijs’ in Bumba een fiscaal attest zouden ontvangen.                                                                           

Begin maart 2019 ontving vzw-voorzitter en projectverantwoordelijk Marianne Du Pré bevestiging dat de KBS-projectrekening toegewezen was (voor een bedrag van 12.000 € en geldig tot 30/06/2020). Deze som omvat de geprefinancierde ‘zonnepanelen & onderwijs’ in Bumba.