Giften Bumba 2023

Met de vrijwilligersploeg van ‘Een hart voor Bumba vzw’ hebben we de jongste jaren al mooie projecten kunnen realiseren voor het ziekenhuis en de scholen in Bumba. Om het levenswerk van pater Carlos Rommel in stand te houden blijft natuurlijk ook geld nodig. Daarom durven we opnieuw bij jullie allemaal aankloppen.

Om voor jullie milde steun ook een fiscale return te kunnen voorzien, werd binnen de Koning Boudewijnstichting in de lente van 2020 een nieuw fonds opgericht. Dit ‘Fonds Vrienden van Een hart voor Bumba’ heeft als doel de projecten van de vzw te ondersteunen. Het ‘Fonds Vrienden van Een hart voor Bumba’ wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). 

Stort op de KBS-rekening

Help ons helpen en stort op de rekening van de

Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel: BE10 0000 0000 0404, met de gestructureerde mededeling “020/0360/00001”.

Giften kunnen ook aan de Stichting worden overgeschreven onderstaande link:

Stort op de Bumba-rekening van de Koning Boudewijnstichting

Historiek van Bumba: voortdurende evolutie

2022 : Vijfjarenplan voor BUMBA

In januari 2023 is het tien jaar geleden dat de eerste stap gezet werd naar ‘Een hart voor Bumba vzw’ en we willen van dit moment gebruik maken om ons partnership voor te stellen.

Lees meer »

2022 : Missie Bumba 30 november – 18 december 2022 - Liesbeth en Bert

Verpleegkundige Liesbeth Govaerts vertelt:“In januari 2020 reisde ik voor het eerst naar Bumba, DRC. Een reis waar ik zeer lang naar uitgekeken had, een unieke kans om te proeven van het Congolese leven en de cultuur. Ik prees mezelf enorm gelukkig om dit te ervaren. Dankzij Een hart voor Bumba vzw werd deze droom werkelijkheid.Gedurende een maand heb ik me toen ingezet in het ziekenhuis Notre Dame. Ik heb enorm veel bijgeleerd over de zorgen die het ziekenhuis te bieden heeft. Ik werd er zeer warm ontvangen en kon heel wat opdrachten (medisch, infrastructureel, enz.) tot een goed einde brengen, in samenwerking met het lokale personeel. Dit vormde bij momenten een grote uitdaging.Bijna 3 jaar later kon ik uiteindelijk terugkeren naar mijn geliefde Bumba. Door de covid-pandemie moest ik langer dan voorzien wachten, maar uiteindelijk was het moment daar, eind november 2022. Deze keer was het een korte missie en vertrok ik in het gezelschap van Bert Jacobs, een gepensioneerde fluitist die in Congo geboren werd. We hebben zeer fijnsamengewerkt en Berts enthousiasme was enorm. In overleg met het personeel kwamen we op de idee om ons te richten op het vergroten van gezondheidspreventie. Onze nieuwe vrijwilliger Bert nam enkele filmpjes op over diabetes, hypertensie en het belang van een goede opvolging tijdens de zwangerschap, vaccinatie, enz. De onderwerpen werden door het lokale personeel uiteengezet in het Lingala, zodat de informatie voor iedereen toegankelijkis. Een groot succes!Ik kijk uit naar een volgende missie en kan met enige trots zeggen dat ik mijn hart aan dit mooie hospitaal ben verloren, met dank aan Een hart voor Bumba vzw!

Lees meer »

2019 : Missie Bumba 7-23 november – Marianne en Francesca (1)

Bumba, zondag 10 november. Honderden vogels kwetteren vrolijk in de grote mangoboom van de procure. Het is nog pikdonker, ze voelen de ochtend trillen in de lucht. Het is pas 4.45 u. Nog een half uurtje en de zon komt op. Ik voel me heerlijk ontspannen, het was dan ook (eindelijk) een verkwikkende nachtrust. Geen stortregens, geen gedonder, geen spanning over vluchten, transport… én al 2 dagen in Bumba achter de rug die alleen maar veelbelovend zijn.

Lees meer »

2019 : Energie van de zon voor Bumba

Stralende gezichten in Bumba: de zonnepanelen zijn gearriveerd en werden in maart en april 2019 geïnstalleerd door twee Belgische ingenieurs, Johan Berghman en Paul Pieters, ook vrijwilligers van ‘Een hart voor Bumba vzw’. Vooral voor het ziekenhuis een belangrijke stap, want ze kunnen er nu zelfstandig werken, met hun eigen energiebron: de zon!

Lees meer »

2017 : vzw en sterilisator

In januari werd ‘Een hart voor Bumba’ omgevormd tot een VZW, zodat het project beter gestuurd en georganiseerd kon worden. Deze aanpassing opende ook de deuren voor betere financiële en praktische ondersteuning.

Lees meer »

2016 : anesthesie en steun

Een nieuw anesthesietoestel werd aangekocht. Voortaan was het mogelijk een gedegen anesthesie toe te dienen, de patiënt van zuurstof te voorzien en op een professionele manier op te volgen. En als Francesca in Bumba is, staat zij in voor de begeleiding van artsen in opleiding.

Lees meer »

2015 : het verhaal van de watertorens en verbrandingsoven

Door het werk van de vrijwilligers ontwikkelde het ziekenhuis meer mogelijkheden. Er was meer en degelijk materiaal, er waren opleidingen. Door betere wondzorg herstelden patiënten sneller. Deze ontwikkelingen en de gedrevenheid van Dr. Trésor Likenge, een ervaren arts, maakten dat het patiëntenaantal gestaag opliep. Het aantal patiënten dat maandelijks voor consultatie, behandeling, bevalling of operatie langskwam, liep op tot 600 à 800. Dat betekende heel veel werk voor Dr. Trésor.

Lees meer »

2014 : een overzicht

Sien Cappon en Charlotte L’Ecluse, twee jonge enthousiaste vroedvrouwen uit Gent, werkten gedurende een aantal maanden als vrijwilligers in Bumba. Met heel veel energie brachten zij hun kennis en ervaring over in de materniteit en in het ziekenhuis. Zij gaven ook les in het college.

Lees meer »

2014 : Sien en Charlotte geven workshops

Vroedvrouwen Sien en Charlotte uit Gent zorgden echter voor broodnodige bijscholing aan de lokale vroedvrouwen.Sien en Charlotte merkten bij de start van hun vrijwilligerswerk in Bumba in 2014 al vrij snel dat de kennis of kunde van de lokale vroedvrouwen heel wat te wensen overliet. Ze organiseerden daarom kleinschalige workshops over het gebruik van de doptone (elektronisch apparaat om de foetale harttonen te beluisteren), neonatale reanimatie, het gebruik van oxytocine om de weeën te stimuleren tijdens de arbeid, het plaatsen van infuuskatheters, enz...

Lees meer »

2013: het prille begin

Een hart voor Bumba, het prille begin

Begin 2013 vergezelden Mark De Boodt (een Gentse tandarts en neef van pater Carlos) en Marianne Du Pré (spoedverpleegkundige) de familie van scheutist pater Carlos Rommel naar Bumba ter gelegenheid van diens gouden jubileum. Zij werden er geconfronteerd met schrijnende armoede en dringende nood aan materiële en daadwerkelijke hulp. Om te helpen waar het kon, staken zij gedurende hun drie weken ter plaatse de handen uit de mouwen.

Lees meer »

Zo vonden we het in 2013

Op het terrein bevonden zich een materniteit, een operatiekwartier, een wondzorgzaal, een chirurgische afdeling, een labo, een echografieruimte, een tandartsenpraktijk, een apotheek, een administratieve dienst, enkele kantoren en wat opslagruimte. Het lokale ziekenhuisteam bestond uit één enkele arts, een aantal kloosterzusters, gediplomeerde verpleegkundigen, laboranten, dag- en nachtwakers en poetspersoneel.

Lees meer »

Achter iedere foto schuilt een verhaal

Dieu: de moed van een kind

Kokende olie verminkte 2/3 van het lichaam van de 7-jarige Dieu. De pijn moet ondraaglijk zijn geweest. Niet alleen de aanblik van de wonden was verschrikkelijk, de angst in de ogen van het kind was het pijnlijkst.

Lees meer »

Divine, aan haar lot overgelaten…

De 32-jarige Divine, letterlijk vel over been alsof ze net uit Buchenwald kwam, werd in juni 2013 door haar wanhopige man binnengebracht. Ze was 3 weken voordien in een ander ziekenhuis geopereerd. Er was een eierstokcyste verwijderd, maar de patiënte werd niet goed opgevolgd. Haar buik lag open, de wonde zat vol fistels en gaten en de stoelgang lag midden in haar wonde.

Lees meer »

Samuel / Framasor: te lang onderweg

Bij valavond op een dag in juni 2013 kwam een ouderpaar in het ziekenhuis aan met hun verzwakte, geel uitziende baby. Hij was amper 1 week oud. Bij de geboorte woog hij 3 kg, nu nog amper 2 kg. Zij waren ’s ochtends met de fiets vertrokken uit hun dorp, zo’n 65 km verderop, over zanderige en hobbelige wegen. Afstanden zijn groot in Afrika.

Lees meer »

Florence: happy end

Januari 2013: Florence was Mariannes allereerste patiënte in Bumba. Het 18-jarige meisje had na een keizersnede een grote infectie opgelopen. Haar toestand was zo ernstig, dat het er na 3 corrigerende ingrepen naar uitzag dat Florence het niet zou halen. De wondzorg was dan ook erbarmelijk: veel te weinig instrumenten en onafdoende sterilisatie. Instrumenten werden overgoten met een beetje alcohol en een brandende lucifer deed de rest. Met één enkel pincet ging men van patiënt naar patiënt.

Lees meer »

Welkom vrijwilliger

Heb je zin om een stukje van je tijd, energie en enthousiasme in te zetten voor ons Bumba-project? Jong of iets minder jong, met jouw talenten kan je zeker iets voor ons project betekenen.

Waar kan je als vrijwilliger actief zijn?

Dat kan hier in België.
Dat kan ook in Bumba zelf.

Voor onze dagelijkse werking hier zoeken we mensen met allerlei talenten of ervaring. In onze sympathieke groep vrijwilligers (Anoek, Annick, Bea, Cecile, Charlotte, Daniël, Francesca, Fernand, Herman, Johan, Kristine, Liesbeth, Mark, Marianne, Martine, Mieke, Noël, Patrick, Paul, Pieter, Rudi, Sien, Steven, Tom en Vief) voel je je zeker thuis! Je kan meewerken aan administratieve taken, leuke benefietevents en vooral ons project zo breed mogelijk promoten! Dit betekent helpen met flyeren, Bumba zichtbaar maken op sociale media, voordrachten geven, en allerlei acties vorm geven: het kan allemaal.

Dat kan ook in Bumba. Ben je arts, verpleegkundige, vroedvrouw, laborant, ingenieur? Dan kan je net als Charlotte, Emilie, Francesca, Femke, Marianne, Sien, Herman, Johan, Ruben DW, Ruben DT, Herman, Daniël en Mark ter plaatse gaan helpen.

Spreekt het jou al aan en ben je benieuwd? Lees dan zeker hun verhaal.

Interesse? Neem contact op met Marianne: mariannedupre26@gmail.com of via onze contactpagina