2019 : Energie van de zon voor Bumba

Gepubliceerd op 8 april 2019 om 20:07

Stralende gezichten in Bumba: de zonnepanelen zijn gearriveerd en werden in maart en april 2019 geïnstalleerd door twee Belgische ingenieurs, Johan Berghman en Paul Pieters, ook vrijwilligers van ‘Een hart voor Bumba vzw’. Vooral voor het ziekenhuis een belangrijke stap, want ze kunnen er nu zelfstandig werken, met hun eigen energiebron: de zon!

Elders op deze website vind je meer info over de financiering van de zonnepanelen, voor het ziekenhuis met de opbrengst van de benefietavond in november 2018. En onze verdere plannen om ook voor de energievoorziening van de scholen en de rest van het complex in Bumba een serieuze duit in het zakje te doen.
Voor mensen met een meer technische knobbel vertellen de ingenieurs iets meer over het resultaat van hun werkzaamheden.

Het verhaal van Johan Berghman

Johan Berghman, ingenieur met veel ervaring in het plaatsen van zonnepanelen in ontwikkelingslanden, trok in juni 2018 naar Bumba. De generator van het ziekenhuis had het begeven en er was dringend nood aan ‘energie’. Hij ging ter plaatse om alle noden persoonlijk te gaan uittekenen, niet alleen voor het ziekenhuis, ook voor het scholencomplex, de parochie, de sportaccommodatie…. Op die manier kon hij juist inschatten wat nodig was om niet voor verrassingen te staan als hij dit voorjaar (maart 2019) terug zou gaan voor het plaatsen van de zonnepanelen.

‘Het Hôpital Notre Dame van Bumba heeft nu een zonne-energiesysteem van 3.300 Wp. Het maximum uitgangsvermogen (op 230 V) bedraagt ongeveer 5.000 W. Nu is het ook voor de grotere energieverbruikers (zoals bv. sterilisator, radiografie) niet langer nodig om de generator aan te zetten. De acht accublokken zorgen voor een energiereserve van ong. 10 kWh (zonder daarvoor de batterijen dieper dan 50 % te ontladen). Het systeem is opvolgbaar via internet, maar nog niet ‘live’ (zoals bij de zonnepanelen die veel Belgen al op hun dak liggen hebben). Nu moet iemand nog regelmatig het bestand met meetgegevens naar mij doorsturen, ik zorg er dan voor dat die gegevens voor geïnteresseerden toegankelijk worden. De ontbrekende gsm-modem is inmiddels aangekocht, maar moet nog in Bumba geraken en aangesloten worden op het zonne-energiesysteem. Pas dan zal het systeem ‘online’ opvolgbaar en instelbaar zijn. Het is niet onze bedoeling om via de internettoegang van hieruit de mensen in Bumba te gaan controleren, maar wel om hen te helpen bij het voorkomen of het oplossen van problemen. Zo kunnen we op afstand volgen wat er gebeurd is of wat er aan de hand is.’

Paul Pieters vertelt het vervolg

In maart 2019 losten de ingenieurs Johan Berghman en Paul Pieters elkaar af voor de installatie van de zonnepanelen in Bumba. Paul vertelt hoe een en ander verliep en verder ging.
‘Toen ik samen met mijn vrouw Marieke Speybrouck op 22 maart in Bumba arriveerde, had Johan samen met het technische team van de parochie (Paroisse) Notre Dame in Bumba al een heel pak werk verzet. Van 1 tot 22 maart hadden ze fotovoltaïsche zonnepaneelinstallaties (afgekort als zonne-installaties) geplaatst én aangesloten op 7 kritieke plaatsen:

  1. Op de Paroisse zelf, met als grote gebruiker de waterpomp (1.300 watt op 230 volt), terwijl ook de parochiekerk en de kleuterschool (Ecole Maternelle) werden aangesloten. 
  2. In het college, met als grote gebruiker de waterpomp (1.300 watt op 230 volt). Op het netwerk werden ook de lagere scholen 1 en 3 (Ecole Primaire 1 et 3), alsook de verpleegstersschool (ITM) aangesloten.
  3. Bij de zusters (Maison des Soeurs).
  4. In het voetbalstadion (Stade), met als grote gebruiker de waterpomp (1.300 watt op 230 volt).
  5. Lagere school 2 (Ecole Primaire 2 Saint Vincent).
  6. In de polyvalente zaal (Sale de fêtes).
  7. In het ziekenhuis (Hôpital Notre Dame), waarbij naast de 2 pompen (beide 1.300 watt op 230 volt) ook verschillende toestellen in het operatiekwartier (Bloc Opératoire) de grote verbruikers zijn.’

‘Op 22 maart heb ik dan, samen met mijn vrouw Marieke Speybrouck, Johan afgelost met als voornaamste opdrachten:
De elektrische stoomsterilisator van Fedegari (leverancier Steritec) operationeel maken, gebruik makend van de zonne-installatie van het ziekenhuis.
De werking van de zonne-installaties op de verschillende plaatsen opvolgen, in overleg met Johan (via e-mail).
De verschillende installaties voor LED-verlichting (ook reeds door Johan geleverd) en andere nieuwe gebruikers uitvoeren samen met het technische team van de Paroisse.
Nagaan hoe het sterilisatieproces werkt en hoe dat eventueel kan worden verbeterd.’

Volgende foto’s maken duidelijk(er) waarover dit allemaal gaat:

FOTO 1: zonne-installatie in het ziekenhuis.

De zonne-installatie in het ziekenhuis bestaat uit 2 elektrische kasten met beveiliging (links op de foto), 3 laders (de 3 blauwe dozen onder elkaar), de 8 rode batterijen, 2 DC/AC omvormers (de 2 grote blauwe dozen naast elkaar), de monitor waarop de status van de installatie kan worden afgelezen (witte doos onder de 2 omvormers) en de ‘Color Controller’ die ook de historiek van de gegevens bijhoudt. Momenteel gebeurt dit nog door het doorzenden van de file via e-mail naar Johan, die deze via een portaalsite van de leverancier kan uitlezen. In de toekomst zal dit volledig automatisch gebeuren via wifi.

FOTO 2: Fedegari sterilisator (leverancier Steritec).

Deze elektrische sterilisator gebruikt stoom onder druk om het materiaal te steriliseren. Het volume bedraagt 75 liter.
Vermits dit apparaat een grote gebruiker is (meer dan 3.000 watt bij 230 volt), werken er 2 omvormers samen om dit te realiseren (zie vorige foto). Het toestel werd verschillende keren succesvol getest en het gebruik ervan werd zowel aan dokter Trésor als aan assistent Joseph uitgelegd. Op foto 3 zie je hoe het toestel werd gevuld.

FOTO 3: vullen van de Fedegari elektrische stoomsterilisator.

In de sterilisator gebruikt men inoxdozen die worden afgesloten met een deksel. Vermits deze methode zeer goed blijkt te werken (er is een hoge rotatiesnelheid van het materiaal), hebben we (Marieke en Paul) eerst nagegaan hoe de activiteiten in de sterilisatieruimte konden worden geoptimaliseerd met de toestellen die tot dan toe niet werden gebruikt, maar wel aanwezig waren in het ziekenhuis.
Hierbij werden volgende zaken gerealiseerd:
Opstarten ionisatiefilter voor het voeden van de sterilisator (foto 4). Dit toestel stond ongebruikt in het labo en wordt nu nuttig ingezet voor het vullen van het waterreservoir van de Fedegari sterilisator (foto 5). Aandachtspunt: gemiddeld om het jaar moeten de filterpatronen vervangen worden. Deze moeten op tijd worden besteld!

FOTO 4: Aquafilter van Euronda.

Foto 5 toont de complete opstelling met in het midden het reservoir voor het vullen van de sterilisator. Dit kan worden gevoed via de filter.

FOTO 5: globale opstelling Fedegari sterilisator.

Naast de filter werd ook nog een ultrasone reiniger in bedrijf genomen. Na de test stelden we inderdaad vast dat alle instrumenten veel netter uit het bad kwamen, zodat de reiniger zeker een meerwaarde heeft in de sterilisatieruimte. Ook hierbij heeft Marieke heel wat praktische uitleg en tips kunnen meegeven. Foto 6 toont de ultrasone reiniger in werking.

FOTO 6: ultrasone reiniger aan het werk.

Het resultaat wordt in de zon gedroogd (foto 7), waarna de instrumenten kunnen worden gesteriliseerd.

FOTO 7: drogen van de instrumenten in de zon.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.