Een hart voor Bumba, het prille begin

Gepubliceerd op 8 april 2018 om 18:16

Begin 2013 vergezelden Mark De Boodt (een Gentse tandarts en neef van pater Carlos) en Marianne Du Pré (spoedverpleegkundige) de familie van scheutist pater Carlos Rommel naar Bumba ter gelegenheid van diens gouden jubileum. Zij werden er geconfronteerd met schrijnende armoede en dringende nood aan materiële en daadwerkelijke hulp. Om te helpen waar het kon, staken zij gedurende hun drie weken ter plaatse de handen uit de mouwen.

Mark en Marianne deden wat ze konden in het ziekenhuis, stelden de noden vast en probeerden vanuit hun eigen professionele achtergrond het lokale team een beetje te begeleiden.

Thuisgekomen deelden zij hun ervaringen met familie en vrienden. Zo startte hun project voor Bumba. Er was geen budget; er kon dus nauwelijks nieuw materiaal worden aangeschaft. Het begon eenvoudig met de aankoop van broodnodige handborsteltjes en afwasbare schoenen voor het ziekenhuis. + foto schoentjes (1 – 2)/borsteltjes
Lees verder…

De zoektocht naar financiële en materiële hulp begon. Aandacht in de media bracht een eerste reactie.
Lees hier artikel in het Nieuwsblad van 14/06/2013: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130613_00621858

Het UZ Gent schonk 104 dozen met medisch en wondzorgmateriaal; een legervliegtuig van het Ministerie van Defensie nam het gratis mee tot in Kinshasa. Van daaruit ging de levering via de Congostroom naar Bumba. Twee vroedvrouwen boden aan om ter plaatse de handen uit de mouwen te steken.
Vijf maanden later is Marianne voor een tweede maal naar Bumba gereisd; anesthesiste Francesca van der Puijl uit Gent ging mee. Zij namen, naast hun enthousiasme, ook nog broodnodig materiaal voor de operatiezaal mee.

Zo ging ‘Een hart voor Bumba’ van start!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.